Fri rettshjelp ved heving av bilkjøp

Heving av bilkjøp vil være aktuelt i saker der man står overfor en vesentlig mangel ved bilen. Ofte vil slike saker løse seg gjennom dialog mellom partene, men ikke allltid. Når det fremsettes en reklamasjon og denne ikke godtas oppstår det som kalles en tvist, altså en uenighet mellom partene. Mange velger på dette tidspunktet å la seg bistå av advokat for å få best mulig hjelp og bistand i saken. Spørsmålet er om du da har krav på fri retthjelp.

Plutselig står du der med en bil som ikke fungerer. Kanskje er du usikker på hvordan saken bør håndteres, men samtidig er det lett å tenke at advokatbistand vil bli altfor dyrt.

Fri rettshjelp er et godt innarbeidet begrep, men ikke alle vet hva det innebærer, og det er ikke enkelt å skille ordningen fra andre rettshjelpordninger. Vi vil her oppklare hva som det er muligheter for ved heving av bilkjøp.

Ved vist om heving av bilkjøp kan du ha krav på dekning av utgifter til advokat gjennom bilforsikringen. Dette kalles rettshjelpsdekning og minner mye om ordningen med fri rettshjelp. Likevel er det to forskjellige begrep og to forskjellige regelsett.

Hva er rettshjelpsdekning?

Kort fortalt innebærer rettshjelpsdekning at din ordinære bilforsikring dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat, begrenset oppad til kr 80 000 - 100 000, eller oppad begrenset til den økonomiske interessen i saken. Dersom mangelen er "verdt" kr 50 000 er den økonomiske interessen i saken kr 50 000. Dekningen gjelder fra det tidspunkt du kan dokumentere at det foreligger tvist, altså at selgeren ikke har godtatt kravet om heving. Egenandelen er på kr 4000. Når advokatutgiftene overstiger dette beløpet betaler forsikringen 80% av øvrige utgifter og klienter betaler selv 20%.

Har du spørsmål om rettshjelpsdekning i sak om heving av bilkjøp? Ta kontakt med oss.