Fri rettshjelp i kjøpsrett - saker?

Lurer du på om du har krav på fri rettshjelp i kjøpsrett - saker? Det har du, på et vis, men ikke etter begrepets tradisjonelle betydning. Dekningen av utgifter til advokat i saker etter kjøpsretten kan være mulig dersom tviste - objektet var forsikret på det tidspunktet grunnlaget for tvisten, og selve tvisten, oppsto.